دسته بندی فراخوان برنامه

برچسب ها

عضویت در خبرنامه

نام

شرح فراخوان

10

دوچرخه سواری پارک سرخه حصار-ترکمن ده - اسفند ماه

پست بر روی
دوچرخه سواری پارک سرخه حصار-ترکمن ده - اسفند ماه

  

:لینک آیین نامه اجرایی

https://drive.google.com/file/d/1zYvlY-CacU9xuC-jk3WBPyYVEEvQ_TAX/view?usp=sharing

:لینک آب و هوا

https://ir.freemeteo.com/weather/tehran/hourly-forecast/day6/?gid=112931&language=english&country=iran

:لینک دریافت کارت بیمه

http://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login

دسته ها: سال 1399, -شش ماه دوم سال 1399 | برچسب ها: | نظرات: (0) | تعداد نمایش: (89) | بازگشت

پست بر روی نظر