دسته بندی فراخوان برنامه

برچسب ها

عضویت در خبرنامه

نام

شرح فراخوان

26

آموزش دوچرخه سواری جاده و سایکل توریست - اسفند ماه

پست بر روی

 

:لینک آیین نامه اجرایی

https://drive.google.com/file/d/1zYvlY-CacU9xuC-jk3WBPyYVEEvQ_TAX/view?usp=sharing

دسته ها: سال 1399, -شش ماه دوم سال 1399 | برچسب ها: | نظرات: (0) | تعداد نمایش: (173) | بازگشت

پست بر روی نظر